Hakkımızda

ONS Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, endüstriyel yatırım ekipmanları üretmek amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Yıllar itibariyle gelişerek toplam 10 bin m2’lik üretim alanıyla Minareliçavuş Bursa ve Nilüfer O.S.B lerinde kurulu 2 tesisiyle müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.

Otomotiv, Havacılık, Yüksek Hareketlilik Sistemleri ve Raylı Sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren ONS Makina, mühendisliğinden devreye alımına kadar gerçekleştirdiği projeler ile müşterilerinin endüstriyel yatırım ekipmanları konusunda güvenilir tedarikçisi ve alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarındandır.


ONS Makina, inovasyon gücünü artıran Endüstri 4.0 tabanlı mühendislik çözümleriyle ve 100'ün üzerinde yetenekli uzman kadrosuyla müşterilerine nitelikli hizmet sunmaktadır.

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde müşterilerimizin Endüstriyel Yatırım ve Seri Üretim ihtiyaçlarını, yaratıcı çağdaş çözümler sunarak karşılarken, sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir karlılık ile ülke ekonomisine katkı sağlamak, kurumsal bir yapıya ulaşarak, şirketi gelecek nesillere taşımak!

Maliyetlerine ve terminlerine hakim yönetim yapısı ile müşterilerinin beklentilerini karşılarken, paydaşlarına ve çevreye duyarlı çağdaş kurum imajını geliştirerek yaşatmak!

Ons Makina olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içine alan Entegre Yönetim Sistemleri Politakamız;

 • Müşteri, çalışan ve diğer tüm paydaşların memnuniyetini aynı ağırlıkta ele alan güvene dayalı bir iş birliği ortamı yaratmak,
 • Üretilen ürün ve hizmetlere tüm süreçler boyunca Müşteri gözü ile bakabilme becerisini geliştirmek ve canlı tutmak, Müşteri Geri Bildirimlerini en etkin şekilde yönetmek,
 • İlk seferinde doğru yapmaya çalışmak, doğru yapılan işi standart hale getirmek ve standart hale getirilen işin sürdürülebilirliğini garanti altına almak,
 • Uluslararası normlarda sürdürülebilir ürün ve hizmet sunumu için süreçlerimize doğru ve etkin liderlik yapabilecek teknik ve davranışsal yetkinlikte insan kaynağına sahip olmak ve eğitimlerle sürekliliğini sağlamak,
 • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ve zamanında teslimini riske atacak tüm olası durumları proaktif bir tutum ile önceden tespit etmek ve yönetmek,
 • “İyi, daha iyinin düşmanıdır!'' hedefi ile sürekli gelişimin yarattığı faydaları göstererek tüm çalışanlarımızda farkındalık yaratmak ve sürekli gelişimi kurumsal kültürümüzün en önemli parçası haline getirmek,
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde paylaşıldığı iş birliğine dayalı öğrenme yolu ile kurumumuz içinde katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürmek,
 • Tedarikçi ve Müşterilerimiz ile aramızda, gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak etkin bir iletişim sistemi oluşturmak,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini yapılacak İç ve Dış denetimler yolu ile sürekli geliştirmek,
 • Çevreye duyarlı ve saygılı çağdaş kurum olmanın yazılı yazısız tüm gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyetlerimizde Çevre ve İş Sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve tüm etkenleri ortadan kaldırmak,
 • Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile sıfır atık bilgi sistemine uygun bir şekilde, atık oluşumunu en aza indirmek ve çevre kirliliğini önlemek.
 • İş Ahlakı ve Dürüstlük
 • Adil Davranış
 • Güvenilirlik, İnandırıcılık, Yasalara Uygunluk
 • Şeffaflık
 • Sorumluluk

Tarihçe

2017

İlk Şube

Yeni Tesis Kuruldu

2000

Robotik Proje

İlk robot projesi kabul edildi

1997

Yeni Fabrika

Mevcut merkez kuruldu

1993

ONS Makina Resmileşti

ONS Makina Sanayi ve Ltd. Şti.'nin Büyük Açılışı

1988

İlk Adım

Kardeşler Makine kuruldu.

Sertifikalar

scroll up